OLED

Tip:  相关性越高  就越有可能成为龙头股
相关新闻 时间 消息来源 新闻热度
京东方A:投资OLED微显示器件生产线项目 08-21 17:38 华尔街见闻
京东方拟与云南北方奥雷德光电科技股份有限公司(以下简称“奥雷德”)、高平科技(深圳)有限公司(以下简称“高平科技”)、云南省滇中产业发展集团有限责任公司(以下简 08-21 17:39 财联社
全部相关股票 最新价 相关性 今年涨幅 流通市值 年涨停次数
濮阳惠成 29.30 100% -13.57% 21.37亿 5次
黑牛食品 16.71 54% -4.08% 53.48亿 3次
强力新材 21.94 52% -30.92% 22.02亿 3次
栖霞建设 5.98 38% 5.47% 62.79亿 3次
中新科技 16.69 36% -17.62% 17.24亿 1次
精测电子 76.98 35% -22.23% 15.40亿 13次
中颖电子 28.68 33% -19.21% 59.35亿 0次
南大光电 24.72 29% -20.51% 31.56亿 3次
彩虹股份 8.93 27% -2.08% 65.73亿 4次
万润股份 13.53 25% -63.44% 110.81亿 1次
永太科技 14.12 24% -14.48% 72.99亿 0次
佛塑科技 7.50 23% -1.06% 72.55亿 3次
凯盛科技 8.49 23% -49.88% 62.90亿 2次
锦富技术 9.65 19% -42.46% 51.52亿 4次
丹邦科技 10.95 17% -57.69% 60.00亿 1次
创维数字 11.11 17% -21.43% 45.32亿 2次
万顺股份 10.86 17% -22.81% 31.94亿 0次
景旺电子 47.76 16% 43.21% 22.92亿 3次
同兴达 62.65 15% 172.04% 15.04亿 14次
菲利华 15.26 15% -34.56% 32.07亿 2次
深天马A 22.16 15% 7.05% 268.68亿 1次
京新药业 11.53 14% 1.32% 56.09亿 0次
莱宝高科 10.73 14% -7.18% 75.49亿 1次
智云股份 25.24 14% -54.11% 38.98亿 0次
隆华节能 7.98 13% 8.42% 41.11亿 1次
超华科技 7.46 13% -8.91% 49.21亿 1次
TCL集团 3.59 12% 4.66% 323.15亿 0次
胜宏科技 25.85 12% 13.58% 43.87亿 1次
深康佳A 5.70 11% 25.00% 91.01亿 0次
国星光电 18.83 11% 40.00% 65.36亿 2次
蓝思科技 31.34 11% 14.76% 138.81亿 1次
诚志股份 21.25 11% 35.35% 63.12亿 1次
东山精密 26.90 10% 38.45% 146.44亿 0次
新纶科技 22.34 10% 6.38% 66.79亿 0次
东材科技 7.13 9% -8.12% 44.68亿 0次
康得新 19.40 9% 1.46% 559.85亿 0次
华映科技 5.72 7% -62.61% 71.12亿 1次
大富科技 23.36 7% -8.82% 163.00亿 0次
欧菲光 19.98 7% -37.87% 510.38亿 1次
激智科技 31.83 7% -53.05% 9.50亿 15次
士兰微 6.54 6% 3.97% 81.56亿 0次
双星新材 7.57 6% -30.93% 52.65亿 1次
长信科技 19.25 5% 33.31% 211.63亿 2次
得润电子 22.02 5% -7.67% 88.68亿 0次
中京电子 9.98 5% -31.08% 34.98亿 3次
有研新材 10.64 5% 5.35% 89.25亿 1次
京东方A 3.86 5% 24.52% 1307.02亿 0次
兆驰股份 3.23 5% -68.24% 128.33亿 0次
生益科技 14.38 5% 31.08% 209.15亿 1次
利亚德 18.74 5% -44.26% 157.69亿 0次
天通股份 9.79 4% -7.73% 80.28亿 1次
华夏幸福 33.39 3% 39.77% 986.66亿 5次
德豪润达 4.68 2% -19.59% 54.59亿 1次
深纺织A 11.44 2% -25.71% 52.28亿 2次
深圳惠程 16.99 2% 7.80% 128.93亿 0次
南玻A 8.63 1% -24.30% 130.28亿 2次
四川长虹 3.65 1% -13.92% 168.29亿 0次
光韵达 20.52 1% -18.18% 20.49亿 0次
株冶集团 10.35 0% -8.73% 54.59亿 3次
新宙邦 24.94 0% -49.85% 56.27亿 1次
南京高科 15.59 0% -7.86% 120.43亿 0次